OSMANLI MÜHÜRLERİ

Osmanlı sultanlarının ve devlet ricâlinin ve sâirlerin kullandıkları mühürlerden bazı nümûneler:

Yavuz Sultan Selim’in hazinedar başının kullandığı mühürün ortasında “Sultan Selim Şah” etrafında “Tevekkülî alâ Hâlıkî” yazılıydı.

lll. Ahmed vakfettiği kitaplarda kullandığı mühre “elhamdülillahillezî hedânâ lihâza vemâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallah” âyet-i kerimesini kazıtmıştır.

l. Abdülhamid’in kullandığı mührün ortasında kendi tuğrası etrafında “Allahümme rabbenâ iftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakkı ve ente hayrül fâtihîn” âyet-i kerîmesi yazılıydı.

lll. Selim’in mührünün sağ başında “Hasbünallâhü ve ni’mel vekîl” âyet-i kerîmesi, ortasında tuğrası ve solunda arması kazılı idi.

ll. Abdülhamid’in oğlu Selim Efendi’nin mühründe “Yevme lâ yenfeu mâlün velâ benûn illâ men etellâhe bikalbin selîm” âyet-i kerimesi hakk edilmişti.

Sultan ll. Mahmud’un zevcesi Sultan Abdülmecid’in annesi Bezm-i Âlem Vâlide Sultan’ın mührü:

“Mahabbetten Muhammed oldu hâsıl,
Muhammed’siz muhabbetden ne hâsıl,
Zuhûrundan Bezm-i Âlem oldu vâsıl”

Nevşehirli İbrâhim Paşa’nın mühründe: “Bende-i Rahîm, İbrahim.”
Şark Seraskeri Mehmed Emin Paşa’nın 1811 tarihli mühürü: “Çünki Resûl ismine ismin karîn, korkma kıyâmet’de Mehmed Emîn.”

Temeşvar muhâfızı Ali Paşa’nın mühürü: “Yârâb sana tevfiz-i umûr itdi Ali.”

Müftî Dursun Efendi’nin (1841) mührü: “ûtf-i Mevlâ’ya dayansun Dursun.”

Edebî üslûp, gayri müslim Osmanlılar’ın mühürlerinde de vardır.

Eflâk Voyvodası Aleksandır’ın (1793) mühürü: “Aleksandır ola dâim emân-ı Hak’da âsûde.”

Boğdan Voyvodası Kostantin’in (1780) mührü: “Sâbitim pây-i hulûsî’yle hemîn, Hayr ola akibet-i Kostantin.”

Türk himâyesini kabul etmiş Tökeli İmre’nin mührü:

“Muhibb-i âl-i Osmân’ım, ita’at üzreyim emre
Kral-ı Orta Macar’ım ki nâmım Tökeli İmre.”

2004-07-02
Fazilet Takvimi

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <u> <cite> <i> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan yazıyı doğru şekilde kutucuğa yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Muhteşem yüzyıl dizi neden sıkıcı hale geldi?:

Son yorumlar

Günün Konuları

- Yahudiler Mescidi Aksa'nın Altını Neden Kazıyor?
- İsrail Mescidi Aksa'nın Altını Kazmaya Devam Ediyor!
- Hz. Ömer'in Kudüs'ü Fethi
- Miracın Delili Mescid-i Aksa..
- Süleyman Mabedi Yerine İkinci Mabedin Yapımı
- Sebatay Sevi Kimdir?
- Yahudilik'te Mesih İnancı
- Süleyman Mabedinin Özellikleri
- Süleyman Mabedi Nasıl Yapıldı?
- Ahit Sandığı Nerede ve Kim Tarafından Muhafaza Ediliyordu?
- Ahit Sandığının Özellikleri
- Ahit Sandığı Yahudiler İçin Neden Bu Kadar Önemli?
- Babil Sürgünü , Yahudilerin Kutsal Topraklardan Çıkarılması, Mabedin Yıkılışı
- Hz. Süleyman'a Verilen Saltanat
- Hz Süleyman'ın Sarayı ve Belkıs
- Hz. Davud'un Hz. Süleyman'a On Sorusu ve Cennet'ten Gelen Yüzük
- Hz. Davud'un Kılıcı
- Hz Davut'tan Kur'anı Kerimde Övgüyle Bahsedilirken Tanah'ta Zina ve Adam Öldürmeyle İtham Edilir!!!
- Talut-Calut Kıssası ve Kudüs'ün Fethi
- Vadedilmiş Topraklar Neresidir?
- Hz. Yuşa'nın Savaş Stratejisi
- Güneşin Batmasını Geciktiren Peygamber Hz. Yuşa...
- Hz . Yuşa ve Bel'am Bin Baura
- Hz. Yuşa'nın Eriha'nın Fethinde Suda Yürüme Mucizesi
- Hz. Musa'ya "Sen ve rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız!" dediler.
- İsrailoğulları'na Bıldırcın ve Kudret Helvası Nimeti Verildi de Yine Nankörlük Ettiler!
- İsrailoğullarının Kurtarıcısı Hz. Musa ve İsrailoğullarının Sadakatsizliği
- 2. Abdülhamit Han'ın Filistin Hassasiyeti
- Kudüs'ün İngilizler Tarafından İşgali 9 Aralık 1917
- Yahudilerin İbadet Şekli
- Yahudiler Ağlama Duvarında Neye Ağlıyorlar?
- Ağlama Duvarı Nedir? Nerededir?
- Hz. İşmoil (Samuel Peygamber)
- Hz. Yuşa
- Kudüs ve Çevresinde Yaşayan , İsrailoğllarına Gönderilmiş Peygamberler
- Hz. Yahya
- Hz. Zekeriyya
- Hz. Yakup
- Hz. Yusuf
- Hz. Süleyman